Spis treści:

Kategoria:SQL Server


Zamiana wszystkich kolumn typu ntext na nvarchar(MAX)

Dlaczego trzeba zamieniać?

Jak już napisałem wcześniej, typy text i ntext nie powinny być używane. Cały wpis można przeczytać pod tym adresem: Porównanie ntext i nvarchar(max). Obiecałem też, że dodam skrypt, który zamienia wszystkie kolumny typu ntext na kolumny nvarchar(MAX) z zachowaniem zawartości kolumn. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Nie będę go szczegółowo opisywał. Zagadnienia teoretyczne opisane są we wskazanym artykule.

Skrypt właściwy


DECLARE NTextColumns CURSOR FOR
SELECT T.[name], C.[name]
FROM sys.tablesJOIN sys.columnsON T.[object_id]=C.[object_id]
JOIN sys.types Tp ON C.user_type_id=Tp.user_type_id
WHERE Tp.[name]='ntext'

DECLARE @table nvarchar(128)
DECLARE @column nvarchar(128)
DECLARE @sql nvarchar(1024)

OPEN NTextColumns
FETCH NEXT FROM NTextColumns INTO @table, @column
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
SET @sql = 'ALTER TABLE '+@table+' ALTER COLUMN '+@column+' NVARCHAR(MAX)'
EXEC sp_executesql @sql
FETCH NEXT FROM NTextColumns INTO @table, @column
END
CLOSE NTextColumns
DEALLOCATE NTextColumns

Kategoria:SQL Server

, 2013-12-20

Brak komentarzy - bądź pierwszy

Dodaj komentarz
Wyślij
Ostatnie komentarze
chcę dodać kolumnę, która będzie połączeniem dwóch innych istniejących już kolumn, jak powinien wyglądać scrypt?
Przydałyby się jeszcze 2 rzeczy do cz. 3 i byłoby superanckie.
1. Na starcie sortuje wg jakiejś kolumny i tam jest już strzałeczka. Widok takiej strzałeczki daje znać użytkownikowi, że taką tabele można sortować, a na razie pojawia się ona tylko po kliknięciu.
2. Uwzględnienie polskich znaków, bo np. przy sortowaniu Nazwisk i Imion jest to bardzo uciążliwe.
Ogólnie bardzo fajnie i prosto.
PS. Jest ten artykuł z jQuery już dostępny.
bardo ciekawe , można dzięki takim wpisom dostrzec wędkę..
Bardzo dziękuję za jasne tłumaczenie z dobrze dobranym przykładem!