Spis treści:

Kategoria:SQL Server


Znaki specjalne SQL w zapytaniach LIKE

Znaki specjalne stosowane w warunku LIKE

Jak zapewne wiemy, LIKE służy do sprawdzenia, czy podany ciąg znaków, lub ciąg znaków z danej kolumny, spełnia pewne zdefiniowane kryteria. Wielkim uproszczeniem byłoby pozostawienie jedynie możliwości porównania dwóch wartości tekstowych. Jak postąpilibyśmy wtedy, gdybyśmy potrzebowali wszystkich wartości z kolumny, które zaczynają się na literę B? W takiej sytuacji stosujemy znaki specjalne. Należą do nich między innymi znaki _ i %.

Znak %

Znak % zastępuje dowolny ciąg znaków, także pusty. Jest to odpowiednik znaku specjalnego * używana w większości popularnych systemów operacyjnych.

Przyjrzyjmy się następującemu przypadkowi.

Zadanie 1. Potrzebujemy wszystkich rekordów z tabeli Adresy, których ulica zaczyna się od litery U.

Poniżej znajduje się przykładowe rozwiązanie:

SELECT * FROM Adresy WHERE Ulica LIKE 'U%'

Procent, jak łatwo zauważyć zastępuje dowolny ciąg dowolnych znaków. Procent może znajdować się na początku, na końcu, w środku, może też być użyty wielokrotnie. Przyjrzyjmy się przykładowi numer 2.

Zadanie 2. Potrzebujemy wszystkich rekordów z tabeli Adresy, w których w nazwie ulicy znajduje się ciąg znaków "kot".

Przykładowe rozwiązanie może wyglądać na przykład tak:

SELECT * FROM Adresy WHERE Ulica LIKE '%kot%'

Wyszukujemy zatem wszystkie nazwy, które mają dowolny ciąg znaków, następnie sekwencję "kot", a na końcu znów dowolny ciąg znaków.

Warto zapamiętać, że procent może zastępować także pusty ciąg znaków. W zaprezentowanym przykładzie zwrócone zostaną zatem także te rekordy, które zaczynają się na "kot", oraz te, które się kończą na "kot".

Znak _, mylony ze znakiem ?

Znak podkreślenia (_) z definicji zastępuje jeden, tylko jeden i dokładnie jeden dowolny znak w tekście. Jak już wspomniałem, znaki specjalne stosowane są w większości systemów operacyjnych. O ile znak % rzadko jest mylony, o tyle w przypadku wyszukiwania pojedynczego wystąpienia dość często mylony jest znak _ ze znakiem ?. Zapamiętajmy: znak _ jest w SQLu, znak ? w systemach operacyjnych.

Przyjrzyjmy się takiemu oto przykładowi

Zadanie 3. Potrzebne są nam wszystkie przednioty z tabeli Przedmioty, których nazwa zaczyna się na "Ko" i ma tylko trzy litery.

Rozwiązanie zaprezentowano poniżej:

SELECT * FROM Przedmioty WHERE Nazwa LIKE 'Ko_'

Wynikiem takiego zapytania mogą być nazwy typu: Koń, Kot, Kos, Kod, Koc ale nie będą już żadne wyrazy dwuliterowe, czteroliterowe i dłuższe.

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi:

Zadanie 4. Potrzebne są nam wszystkie przednioty z tabeli Przedmioty, których nazwa zaczyna się na "K" i ma dokładnie cztery litery.

Rozwiązanie ma następującą postać:

SELECT * FROM Przedmioty WHERE Nazwa LIKE 'K___'

Przykład nie wymaga chyba szczegółowych wyjaśnień. W warunku LIKE umieszczamy pierwszą literę, a następnie trzy znaki podkreślenia.

Znaki [ i ]

Znaki [ i ] nie są tak powszechnie używane jak znaki % i _. Mało tego, doświadczenie pokazuje, że wiele osób nie jest świadoma ich istnienia. Służą one do określenia zestawu znaków, które mogą znaleźć się na określonej pozycji. Zapis [abc] oznacza, że w danym miejscu może się pojawić litera a, b lub c. Alternatywą jest zapis [a-c], czyli wszystkie znaki od a do c. Najłatwiej przedstawić wszystko na przykładzie.

Zadanie 5. Potrzebujemy wszystkich produktów z tabeli Produkty, które należą do kategorii A1, B1, C1 lub D1.

Rozwiązanie znajduje się poniżej:

SELECT * FROM Produkty WHERE Kategoria LIKE '[ABCD]1'
--lub alternatywnie
SELECT * FROM Produkty WHERE Kategoria LIKE '[A-D]1'

Naturalnie każde takie kombinacje można ze sobą łączyć. Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład:

Zadanie 6. Potrzebujemy wszystkich produktów z tabeli Produkty, które należą do kategorii A1, B1, C1 lub D1 i podkategorii W1 lub W2. Nazwa kategorii zapisana jest w formacie XN.YM, gdzie XN to rodzaj kategorii, a YM to podkategoria.

Przyjrzyjmy się teraz rozwiązaniu tego nieco trudniejszego zadania aprezentowanemu poniżej:

SELECT * FROM Produkty WHERE Kategoria LIKE '[A-D]1.W[12]'

Pierwsze dopasowanie dotyczy litery z zakresu od A do D, po nim następuje cyfra jeden, separator podkategorii, litera W i jedna z dwóch dozwolonych wartości 1 lub 2. Warto zwrócić uwagę na użycie dopasowania grupowego w dwóch miejscach i na dwa sposoby. Pierwsze dopasowanie podane jest w postaci zakresu A-D, drugie natomiast jawnie wskazane jako 1 lub 2 ([12]). Nie należy mylić tego z wyszukiwaniem ciągu znaków 12. Ciąg znaków 12 podawany byłby bez nawiasów kwadratowych.

Negacja znaków, czyli [^ ]

Tworzenie wzorców za pomocą znaków specjalnych jest zagadnieniem dużo bardziej skomplikowanym niż się na początku wydaje. Temat jest tak obszerny, że zostanie pewnie w niedługim czasie rozwinięty. Aby dopełnić przynajmniej zagadnienie nawiasów kwadratowych, warto wspomnieć o znaku negacji w postaci symbolu ^. Przypuśćmy, że mamy takie oto zadanie:

Zadanie 7. Potrzebujemy wszystkich produktów z tabeli Produkty, których podkategoria nie zaczyna się na W. Nazwa kategorii zapisana jest w formacie XN.YM, gdzie XN to rodzaj kategorii, a YM to podkategoria.

Rozwiązanie może wyglądać następująco:

SELECT * FROM Produkty WHERE Kategoria LIKE '__.[^W]_'

Jak to działa? Bardzo prosto. Kategoria zaczyna się od dwóch dowolnych znaków, po nich następuje kropka, po nich cokolwiek, byle nie W (i tutaj właśnie pojawia się znak negacji). Ostatni znak też jest dowolny. Co istotne, znak negacji może dotyczyć wielu elementów. Jeżeli napiszemy __.[^A-D]_, to otrzymamy wszystkie produkty, których podkategoria nie zaczyna się od liter A, B, C i D.

Podsumowanie i wnioski

Skomplikowanie niektórych wyrażeń może na początku przerażać. Doświadczenie pokazuje jednak, że zdecydowana większość warunków LIKE korzysta tylko z jednego znaku specjalnego, a jest nim najczęściej znak procentu (%). Pozostałe znaki pojawiają się sporadycznie.

Jeżeli w wyszukiwanym tekście szukamy znaku % lub innego znaku specjalnego, wtedy konieczne może się okazać użycie nieco innych technik. Zachęcam do zapoznania się z artykułem SQL Server i wyszukiwanie znaków specjalnych w tekście.

W jaki sposób najłatwiej można sobie przyswoić skomplikowane wyrażenia korzystajce z wielu symboli i nawiasów kwadratowych? Poćwiczyć na prostych przykładach i w miarę oswajania się komplikować sobie własnoręcznie wymyślane zadania. Zachęcam do dzielenia się ciekawymi zadaniami w komentarzach.

Kategoria:SQL Server

, 2013-12-20

Komentarze:

Mikołaj (2013-02-08 15:27:46)
A jak wyszukać podkreślenie?
"_"
PD (2013-02-10 13:57:31)
Aby znaleźć wszystkie rekordy z tabeli Tabela zawierające podkreślenie w kolumnie Kolumna:
SELECT * FROM Tabela WHERE Kolumna LIKE '%[_]%'
--lub
SELECT * FROM Tabela WHERE Kolumna LIKE '%\_%' ESCAPE '\'
Temat jest rozwinięty tutaj: SQL Server i wyszukiwanie znaków specjalnych w tekście.
RaV (2013-07-03 10:14:16)
A moze ktos wie, jak wyszukac " ' ", a dokladniej ciag znakow z " ' ' ?
PD (2013-07-03 13:10:32)
Pojedynczy apostrof reprezentowany jest przez podwójny apostrof. Żeby w SQL utworzyć łańcuch znaków z ' należy w apostrofie umieścić dwa apostrofy (w sumie będą cztery). Parę przykładów, gdzie pierwsza kolumna to zapis tekstowy, druga ciąg SQL:
a = 'a' (a = a, w SQL test jest ograniczony apostrofami)
a'b = 'a''b' (a[apostrof]b = a[apostrof][apostrof]b)
8" = '8"' (8[cudzysłów] = 8[cudzysłów])
'AX' = '''AX''' ([apostrof]AX[apostrof] = [apostrof][apostrof]AX[apostrof][apostrof])
W skrócie: apostrof należy zamienić na dwa apostrofy.

Przykład SQL z LIKE:

SELECTFROM
(VALUES
(1, '''"'''),--apostrof,cudzysłów,apostrof
(2, '''''"'),--apostrof,apostrof,cudzysłów
(3, '"''"')) --cudzysłów,apostrof,cudzysłów
T(ID, Txt)
WHERE Txt LIKE '%''''%'--dwa sąsiednie apostrofy
Zapytanie zwróci rekord numer 2.
Goa'uld (2015-11-15 17:24:47)
S ktoś poradzi jak wyszukać wszystkie słowa zaczynające się z dowolnej dużej litery?
dom (2017-03-28 14:52:10)
nie mogę sobie poradzić z wyszukaniem w tabeli wszystkich określeń zawierających PSC z puli takich jak PSC36_zaglowa_gr może przez dwukrotny znak _
próbowałem tak ............... AND (v_AlarmEventHistory.Area='PSC%') .......... chciałme użyć ESCAPE ale wtedy zgłasza błąd
PD (2017-03-30 10:31:05)
Powyższe nie zadziała, bo potrzebne jest słowo kluczowe LIKE. Operator = nie obsługuje znaków specjalnych i wzorców.
piotrom (2017-10-17 09:36:43)
Witam
A jak napisać szukaj '%' bo mam w tabeli słowa gdzie występuje % i nie wiem jak znaleźć ten znak specjalny.
PD (2017-10-18 12:46:05)
W sekcji *Podsumowanie i wnioski* jest odnośnik do innego artykułu rozszerzającego powyższy. Tam jest opisany sposób radzenia sobie ze znakami specjalnymi w wyszukiwanym tekście.
Karol (2018-03-07 08:52:39)
Jak znaleźć ciąg znaków z innej komórki? np mam tabele TwrKod i drugą TwrNazwa i chciałbym znaleść wszystkie nazwy zawierające TwrKod
Dodaj komentarz
Wyślij
Ostatnie komentarze
Dobry artykuł, prosty i klarownym - rozwiewa chyba wszystkie wątpliwości.
Żeby to tylko mogło trafić do wszystkich developerów... ja ciągle z tym walczę i tłumaczę, że wszędzie nvarchar, bo "tak się robi" to nie jest żaden argument.
jan
😎🤙🍀
Siemaaaaa