SQL Server 95

Agregacje z podsumowaniem ROLLUP

Algorytm merge w praktyce

Dirty page, czyli brudne strony w SQL server

Dodanie kolumny z domyślną wartością

Dodawanie kolumny w SQL Server

Dodawanie kolumny w SQL Server tylko wtedy, gdy nie istnieje

Dodawanie tabel w SQL Server

Dokumentacja tabel i kolumn w SQL Server

Dynamiczne atrybuty rekordów w SQL Server

Entity Framework i rzeczywiste zapytania SQL Server

FILESTREAM w Sql Server

Generowanie definicji widoku na bazie tabeli

Generowanie losowych haseł w SQL Server

GROUP_CONCAT w SQL Server

Identity jako identyfikator

Identyfikacja zapytania blokującego inne zapytania w SQL Server

Indeks na kluczu obcym

Indeksy w SQL Server - podstawy teoretyczne

Instrukcja IF THEN ELSE w sekcji SELECT SQL Server

Jak określić rozmiar danych w kolumnie SQL

Jak pobrać 10 najbardziej kosztownych zapytań SQL

Jak pobrać informacje o wszystkich kluczach obcych w SQL Server

Jak pobrać nazwę domyślnego schematu użytkownika w SQL Server

Jak poprawnie mierzyć wydajność zapytań SQL

Jak skopiować zawartość tabeli w SQL Server

Jak sprawdzić, czy rekord w tabeli istnieje

Jak usunąć wartość domyślną z kolumny w tabeli

Jak w SQL Server rozdzielić tekst danym separatorem

Jak wygenerować tymczasową tabelę na dane innej tabeli

Jak wymusić stosowanie konkretnego indeksu w SQL Server

Jak zamienić indeks nieklastrowany na klastrowany

Jak zamienić indeks nieklastrowany na klastrowany - obsługa kluczy obcych

Jak znaleźć niepoindeksowane kolumny klucza obcego

Jak znaleźć wszystkie procedury składowane korzystające z danej tabeli

Klucz główny INT i GUID - porównanie

Kolumny wyliczane w SQL Server

Konwersja datetime na nvarchar

Kursory w SQL Server

Kwota słownie w SQL

LEFT JOIN w Entity Framework

LIKE w Entity Framework

Lista trybów sortowania (COLLATION)

Losowy rekord w SQL Server

Maksimum z kolumn w SQL Server.

Mapy bitowe - implementacja i integralność w SQL

Nowe IF THEN ELSE w SQL Server 2012

Numerowanie rekordów zwracanych z SQL Server

Opóźnienie wykonywania skryptu SQL - WAITFOR

Pierwszy rekord spełniający warunki w SQL

Pobieranie bazy danych banków do SQL Server

Pobieranie daty urodzenia i płci z numeru PESEL - SQL Server

Pobieranie informacji o rozmiarach indeksów

Pobieranie liczb i cyfr z tekstu w SQL Server

Pobieranie metadanych tabel w SQL Server

Pobieranie rozmiarów tabel w SQL Server

Poprzedni, następny i sąsiedni rekord w SQL Server

Porównanie ntext i nvarchar(max)

PowerShell i wykonywanie poleceń SQL Server

Prosty i wydajny ORM po naszemu

Rekurencja w SQL Server czyli Common Table Expressions - drzewa

Rekurencja w SQL Server czyli Common Table Expressions - podstawy

Rozkład danych w kolumnach SQL

Rozkład normalny (Gaussa) w SQL Server

Rozszerzone filtry w Entity Framework

Różnica między JOIN i LEFT JOIN

Różnica między sysobjects.xtype a sysobjects.type

Różnica między UNION ALL i UNION w SQL Server

SELECT z instrukcji systemowych

Snippety (wstawki kodu) w SQL Server

Sortowanie i kolejność wartości NULL

SQL Server i łączenie danych XML z XQuery

SQL Server i wyszukiwanie znaków specjalnych w tekście

Stronicowanie w SQL Server

Strumieniowa obsługa plików w SQL Server i ASP.NET MVC

Sumy bieżące w SQL Server

Tabele tylko do odczytu w SQL Server

Tworzenie listy rozdzielonej przecinkiem z danych jednej kolumny w SQL Server

Tworzenie tabeli HTML przy pomocy SQL Server - XQuery

Typ sql_variant w SQL Server

UPDATE z SELECT i JOIN w SQL Server

UPSERT, czyli UPDATE+INSERT w SQL Server

Usuwanie duplikatów z tabeli bez klucza - SQL Server

Uzupełnianie numeru zerami lub spacjami z lewej strony

Varchar i nvarchar - różnice

Więzy unikalności (UNIQUE CONSTRAINT) w SQL Server

Własne agregacje w SQL Server

Wydajność operacji INSERT bez transakcji i z transakcją

Wykonywanie zapytań w SQL Server z poziomu PowerShell

Wykorzystanie SQL Server do tworzenia tabeli HTML

Wyszukiwanie tabeli zawierającej podaną kolumnę - SQL Server

Zakładanie indeksu w SQL Server

Zamiana wszystkich kolumn typu ntext na nvarchar(MAX)

Zliczanie wartości null we wszystkich kolumnach tabeli

Znaki specjalne SQL w zapytaniach LIKE

Zrób to sam - prosty i wydajny OR/M dla ADO.NET

Ostatnie komentarze
Świetny artyk€ł !
Ooo chyba użyli varchar-a ;)
Morzna by bylo trohe jasiniej?
To samo pytanie co wyżej. Mam za zadanie dodać kolumnę do istniejącej tabeli łącząc obie inne kolumny ze sobą, ale nie mam pojęcia jak za to się zabrać
działa :) tylko była literówka :)
Podziękował. Trochę późno, po 8 latach, ale dzięki za testy (rozumiem że dla SQL2012 robione). Tak się właśnie zastanawiałem ile złego czynię stosując czasem __(max).